Skip Navigation Links
Søndersø IF Håndbolds politik og retningslinjer i forbindelse med børneattester.
 
Politik:
SIF følger Dansk Håndboldsforbunds opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili, samt sikre en passende omgangsform mellem voksne og børn/unge i håndboldmiljøet.
 
Foreningen sikrer sig kontrol af trænere og ledere i "Det centrale kriminalregister", hvor der findes oplysninger om personer, der er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år.
 
SIF udarbejder et sæt retningslinjer for, hvordan trænere og ledere bør omgås foreningens børne -og ungdomsmedlemmer. 
 
Retningslinjer:
På ture bør der være mindst en træner/leder af samme køn som spillerne -eller minimum to voksne trænere/ledere (heraf en af samme køn som børnene). Kan det ikke lade sig gøre inden for træner/ledergruppens resurser, bør forældregruppen inddrages. Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt, uden at kønnet sætter en begrænsning. 
 
Trænere og ledere af modsatte køn end spillerne må ikke opholde sig i omklædningsrummet under omklædning og bad. Trænere og ledere må gerne opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde, i halvlegen og efter kampen.
 
Trænere og ledere skal være opmærksomme på kropskontakten til spillerne. Berøring af skridt og bryster vil altid være uacceptable! Håndboldsporten handler meget om følelser og oplevelser. Her skal der være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne.
 
Trænere og ledere skal være bevidste om deres omgangstone med spillerne og derved skabe et trygt og positivt miljø, hvor spillerne trives. 
 
Trænere og ledere bør ikke bringe sig i situationer, som kan give anledning til misforståelser. Især bør man være opmærksom på situationer, hvor træneren eller lederen er alene med et barn/en ung i andre sammenhæng end i foreningsregi.
 
Trænere skal være bevidste om deres rolle som formidler af håndboldens værdier. Det er vigtigt, at trænere er bevidste om, at han eller hun er rollemodel for spillerne.
 
Trænere og ledere af hold med børn eller unge under 15 år i Søndersø IF Håndbold skal give tilladelse til, at der kan indhentes oplysninger om træneren/lederen i "Det centrale kriminalregister". I den forbindelse skal trænere/ledere underskrive en særlig blanket.
 
Procedure:
Trænere/ledere, der træner (er i direkte kontakt med) børn og unge under 15 år kontrolleres. Der kontrolleres ved ansættelse.
 
Der er bestyrelsen i samarbejde med ungdomsudvalget, der foretager kontrollen - Husk der er tavshedspligt.
Foreningen vil ikke ansætte og vil afvise personer, der forefindes i "Det centrale kriminalregister" samt personer, der ikke vil underskrive den særlige blanket til indhentning af oplysninger i det før omtalte register.
 
Observerer man mistænkelig adfærd blandt kolleger beskæftiget med børn/ungen i SIF, er man forpligtiget til at rapportere direkte til formanden for Søndersø IF Håndbold. Der skal udvises en sund dømmekraft og ikke drives heksejagt. Børns og voksnes oplevelse af samme situation, er ikke altid ens. Det, som checkes i registeret er: Blufærdighedskrænkelse, incestforhold samt forhold vedrørende distribution og salg af børneporno over for børn og unge under 15 år. Alle voksne har underretningspligt over for de sociale myndigheder også om eventuelle ting, der ikke behøver at foregå i håndboldforeningen.
 
Vedtaget af SIF bestyrelse på bestyrelsesmøde