hjemmekampe
Tidspunkt
24.02.2020 kl. 17.30 - 24.02.2020 kl. 21.30
Sted
Søndersøhallerne
Beskrivelse
Søndersø Idrætsforening v/ Finn Møller