Skip Navigation Links
 
Kære alle forældre og andre i Søndersø Håndbold                                                                  23. september 2018
 
I sæsonen 2018 og 2019 har vi i Søndersø Håndboldklub været så heldige, at vi igen har fået mulighed for at gøre
brug af cafeteriet de dage i weekenderne, hvor der enten er børnestævne eller der er håndboldkampe om søndagen.
 
I sæsonen 2017 og 2018 var der heldigvis mange af Jer forældre til børnene på ungdomsholdene og andre i klubben,
som gav en hånd med de dage, hvor der var håndbold i hallen/hallerne, og vi havde åbent i cafeteriet.
 
Den opbakning har vi brug for igen i den kommende 2018 og 2019 sæson.
 
Hvad betyder det for klubben, at vi har åbent de dage i cafeteriet, hvor der er håndbold?
Sidste år nedsatte vi et ”Cafeteria Udvalg”, og det har vi gjort igen i år, og heldigvis med de samme personer som er:
Pia Linde Jørgensen, Mette Neuhaus, Charlotte List og Heidi Christensen. Fra bestyrelsen er Jacob ”Micro” Hansen og
Kim Bech Sørensen med.
 
I den seneste sæson betød det, at vi lavede et overskud på ca. 70.000 kr., og de penge er uundværlige for klubben.
Alle pengene blev ubeskåret brugt til at nedsætte egenbetalingen til de ungdomsstævner, hvor ungdommen var
afsted med overnatning – og selvfølgelig lavede gode resultater...
 
Hvordan kommer jeg til at hjælpe i cafeteriet?
Vi gør det, at vi sætter de forskellige ungdomshold til at dække en dato, hvor der er håndbold i hallen, og så byder
man blot ind med hvilket tidspunkt, at man kan hjælpe. Det bliver lagt op i holdenes Facebook grupper hurtigst
muligt.
 
Kan man fx ikke den dato ens hold er sat på, må man gerne byde ind på en anden dato – vi har brug for alle hænder.
Det er selvfølgelig frivilligt, om man vil hjælpe i cafeteriet, og der er ikke noget svært i det. Vi har til samme formål
netop nedsat det tidligere omtalte Cafeteria Udvalg, og der vil altid være en af disse personer tilstede, til at hjælpe
og sætte Jer ind i tingene.
 
Anden god viden omkring det at drive en foreningen
En forening som vores håndboldklub kan ikke fungere uden frivillige, og derfor håber vi også i Cafeteria Udvalget og
bestyrelsen, at der vil være opbakning til at hjælpe et par timer i løbet af sæsonen.
 
Kontingentet der betales for at gå til håndbold dækker desværre ikke alle udgifter, derfor har vi også halfester,
Vinterfest (lørdag i uge 7), julekalender salg osv. – alt dette drives af frivillige, og mange af Jer hjælper allerede til
disse arrangementer, og mange tak det...
 
Det var en ordentlig mundfuld, vi håber ikke det har skræmt Jer væk, tværdimod.
Har i spørgsmål, så kontakt gerne Kim Bech Sørensen på mobil 25 52 02 52
Vi krydser fingre for en god sportslig sæson - alle vores trænere har for nyligt været på trænerkursus - så alle sejl er sat mod sportslig succes.
 
Mange sportslige hilsner
På vegne af Cateferia Udvalget og Bestyrelsen
Kim Bech Sørensen