Skip Navigation Links
Som et nyt tiltag i klubben, har vi etableret et café udvalg.
 
Café udvalgets (frivillige) arbejde vil bestå af, at vi på skift har "vagten" i cafeteriet,
når dette har åbent, hvilket er alle de lørdage og søndage, hvor der er hjemmekampe.
 
Vi står for opstarten i cafeteriet om morgenen, inden de første hjælpere møder ind,
og vil i løbet af dagen være i cafeteriet, i hallen eller til at træffe på telefon,
hvor vi står klar til at hjælpe.
 
Vi har lavet nogle guidelines, som hænger i køkkenet og ved diverse maskiner,
som forhåbentligt vil gøre at man ikke er i tvivl om hvordan tingene skal laves.
Sidst på dagen vil vi være der, til at hjælpe med at lukke.
 
Det er dyrt at drive en håndboldklub, hvor vi er utrolig afhængig af frivillige hænder.
Hal leje, bolde, harpiks, trænere, ture/cup, juleafslutning/sæsonafslutning og stævner,
bl.a. er nogle poster, der skal bruges penge til.
 
Vi tjener penge til klubben ved at vi selv, i klubben, åbner og passer cafeteriet.
Og dette gør, at vi har mulighed for at holde vores kontingenter nede.
 
Men det er faktisk også hyggeligt, at stå oppe i cafeteriet.
 
Og hvis alle tager en vagt, kan man nøjes (i de fleste tilfælde) med 1 på et år.
Vi håber, at alle i forældre og seniorspillere, vil være med til at bakke op om at tage vagter i cafeteriet,
og dermed støtte op om både børnene og klubben.
 
M.V.H. Café udvalget.
Heidi Christensen, Charlotte Bruun Hansen, Mette Neuhaus Højland
Charlotte List Larsen & Pia Linde Jørgensen