Skip Navigation Links

Bestyrelsen i Søndersø IF Håndbold: 

Formand /                                                                 Næstformand /
og Formand for sponsorudvalget:                                 og Formand for støtteudvalget:                           
                                                          
Finn Møller                                                                Kim Bech Sørensen
maibritt-finn@mail.dk                                                 kims@gfforsikring.dk
Tlf.: 21 49 67 11                                                        Tlf.: 25 52 02 52
 
Seniorformand:                                                          Senior- og Cafeudvalg:                           
                                                          
Jacob Hansen                                                            Charlotte Hansen
jacobmicrohansen@gmail.com                                     charlottebruun78@hotmail.dk
Tlf.: 40 51 19 30                                                        Tlf.: 23 43 71 44
 
Ungdomsformand:                                                      Ungdoms- og Støtteudvalg:                           
                                                          
Jackie Møller                                                              Heidi Simonsen
jackie-stine@mail.dk                                                   heidisimonsen28@gmail.com
Tlf.: 26 34 77 85                                                        Tlf.: 40 15 27 28
 
Sekretær, Ungdoms- og Støtteudvalg:                                                    
                                                                     
Nicky Lebæk
np@direkte.org                                                            
Tlf.: 23 20 40 91       
 
 
Udenfor bestyrelsen i Søndersø IF Håndbold:
 
Kasserer:                                                                   Web-side ansvarlig:                           
                                                          
Johnny Hansen                                                          Kenneth Rong-Petersson
johnny1975hansen@gmail.com                                    kennethrongpetersson@gmail.com
Tlf.: 25 73 75 71                                                        Tlf.: 40 82 36 11