Skip Navigation Links

Bestyrelsen i Søndersø IF Håndbold: 

Formand /                                                                 Næstformand /
og Formand for sponsorudvalget:                                 og Formand for støtteudvalget:                           
                                                          
Finn Møller                                                                Kim Bech Sørensen
maibritt-finn@mail.dk                                                 kims@gfforsikring.dk
Tlf.: 21 49 67 11                                                        Tlf.: 25 52 02 52
 
Seniorformand:                                                          Ungdomsformand:                           
                                                          
Jacob Hansen                                                            Jackie Møller
jacobmicrohansen@gmail.com                                     jackie-stine@mail.dk
Tlf.: 40 51 19 30                                                        Tlf.: 26 34 77 85
 
Ungdoms- og støtteudvalg:                                         Ungdoms- og Støtteudvalg:                           
                                                          
Chris Møller                                                               Heidi Simonsen
chrisogsusanne@hotmail.com                                      heidisimonsen28@gmail.com
Tlf.: 25 34 51 04                                                        Tlf.: 40 15 27 28
 
Sekretær, Ungdoms- og Støtteudvalg:                                                    
                                                                     
Nicky Lebæk
np@direkte.org                                                            
Tlf.: 23 20 40 91       
 
 
Udenfor bestyrelsen i Søndersø IF Håndbold:
 
Kasserer:                                                                   Web-side ansvarlig:                           
                                                          
Dorthe Rokkjær                                                         Kenneth Rong-Petersson
dorthe.rok@saknet.dk                                                kennethrongpetersson@gmail.com
Tlf.: 53 32 73 33                                                        Tlf.: 40 82 36 11