Skip Navigation Links

Det er et stort ansvar at have med børn og unge af gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i Søndersø IF Håndbold, som muligt. Det betyder at man som træner skal have respekt for den enkelte spiller, være sig bevidst om, at man som træner er rollemodel, og at man lærer vores børn fair opførsel både i træning og kamp, og overfor med- og modspillere. 

Derfor gælder følgende regler for alle i Søndersø IF Håndbold:

  • Alle taler ordentlig til hinanden.
  • Ingen sjofle kommentarer eller tilråd om hinandens kroppe.
  • Et nej er et nej - også i leg.
  • Respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning.
  • Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum under omklædning.
  • På ture med overnatning, er der altid mindst to ledere/forældre med.
  • Forældre opfordres til at deltage aktivt i børnenes idrætsliv.

Håndboldafdelingens mål og vision fremgår af "Den røde tråd".

Registreringer: Alle trænere registreres i trænermappen, og alle aflevere børneattester 1 gang om året, uanset hvilke årgange man arbejder med (normalt kun op til 15 år). Dette gælder også seniortrænere, ledere og bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
 
Kursus: Kursus afholdt af FHF, samt inspirationskurser fra DHF betales af klubben. Ønsker man at deltage på en af DHF´s træneruddannelse, kontaktes bestyrelsen i Søndersø IF Håndbold. Man kan finde kurser i FHF-regi, DHF-regi og DGI-regi på deres hjemmesider.
 
Der er ingen tvivl om, at vi ønsker godt uddannede trænere og ledere, så benyt muligheden, når den byder sig. Blot vil vi sige, at man selvfølgelig møder op til de kurser man har tilmeldt sig. Man bliver opkrævet kursusgebyr, hvis man udebliver, da klubben skal betale uanset om tilmeldte kursister kommer eller ej. 
 
De enkelte årgange/hold: Det tilstræbes at der er min. 1 træner og holdleder pr. tilmeldt hold i turneringen. En af holdlederne fungere som årgangskoordinator. Vi forslår at kampplaner, vaske- og kørsel ordninger, spillertøj, medicintasker m.v. ordnes af holdledere/koordinator, således at trænerne kan koncentrere sig om træningen og kampe. Altså hjælp til det praktiske.
 
Træner/leder: Søndersø IF Håndbold sørger for at alle trænere/holdledere har en træningsdragt, samt en T-shirt. Disse beklædingsgenstande forventer vi, der bruges hver gang man repræsenterer Søndersø IF Håndbold til kampe, Stævner m.v. Der udskiftes tøj hvert 2. år, trænere som træner to år i træk, vil få en T-shirt i år to.
 
Nøgler: Der afleveres nøgle til håndboldrummet til alle trænere og ledere. Der kvitteres for modtagelse (begge veje). Trænere og ledere er ansvarlig for de udleverede nøgler til håndboldrummet og skabe. Man bliver stillet økonomisk ansvarlig, hvis man skulle miste sin nøgle. 
 
Bolde: Hentes i håndboldrummet, og afleveres samme sted. Det er trænerens ansvar at alle bolde kommer retur til håndboldrummet efter træning - d.v.s. opdrag de unge mennesker til at aflevere boldene tilbage i boldbure efter træning og tjek hjørner, gange m.v. for bolde. Tag gerne andres bolde med retur til håndboldrummet, hvis der er nogle der har overset en bold. Vi vil gerne prøve at mindske tabet af bolde. M.h.t. til pumpning af bolde, bedes trænerne pumpe bolde for de yngre årgange. Vi har erfaret, at der er problemer med knækkede studse og ødelagte bolde, når det er de unge mennesker der selv pumper op. 
 
Medlemslister: Træneren står for at de udsendte medlemslister skal rettes til, og sendes til kassereren, senest d, 15 september, af hensyn til opkrævning af kontingent.
 
Daglig træning og brug af hallen: Træningstider som er fordelt til de enkelte hold, SKAL respekteres. Er der ledigt må man være der, indtil "ejerne" beder om området. Respekter de hold der træner eller spiller kamp i enten hal 1 eller hal 2, d.v.s. ingen umiddelbar overgang over banen. Skal man fra den ene til den anden side, går man rundt bag ved målene i hver ende. Hvis den ene halvdel ikke ser ud til at blive brugt, kan man spørge træneren om lov.
Ellers henviser vi til at hallens regler for ophold i hallen, omklædningsrum og cafeteria opholdes, og at man behandler stedet ordentlig og efter lader tingene som da man kom.
 
Håndboldrummet: Alle årgange får et skab til opbevaring af spillertøj, harpiks, medicintasker m.v. Desuden henviser vi til at bolde, leveres tilbage til de boldbure hvor de hører til. DET ER EN FÆLLES OPGAVE AT HOLDE ORDEN I HÅNDBOLDRUMMET, BÅDE I EGNE SKABE OG BOLDBURE OG I SELVE RUMMET GENERELT. Ansvarlig for håndboldrummet er XX. Tag fat i ham hvis man mangler noget.
Som hovedregel er det kun trænere og ledere der må komme i rummet. Der skal altid låses efter brug, og hvis spillerne ønsker bolde pumpet op, skal det ske af træneren, evt. kan spillerne låne trænerens udleverede håndpumpe. 
 
Overtrækstrøjer: Der er overtrækstrøjer i håndboldrummet, og de samles sammen og afleveres tilbage til håndboldrummet efter brug.
 
Harpiks/Tape: Der udleveres harpiks og tape efter behov, til de hold der har brug for det. Der føres statestik med det udleverede, for at sikre at ingen har et ekstremt overforbrug. I sådanne tilfælde vil det enkelte hold få en henvendelse. Til træning skal harpiksbordet benyttes og sæt gerne harpiksbøtterne i enten en pose eller endnu en bøtte, så omgivelserne ikke bliver fedtet for meget til. 
 
Ind- og udmeldelse: Skal gøres over hjemmesiden http://www.sif-haandbold.dk/